"Felnőttképzés felsőfokon"

Vállalkozási mérlegképes könyvelő (OKJ 55 344 07) 
A képzési program nyilvántartásba vételi száma: E-000349/2014/A007

A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés

A szakképesítés tanulmányi területe: Könyvelés és adózás (344)

A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés

Szakmacsoport: Közgazdaság

 

Képzés teljes időtartama

Elméleti órák száma

Gyakorlati órák száma 

320 óra

192 óra 

128 óra 

 

 A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:

FEOR száma        FEOR megnevezése

 

Betölthető munkakörök                                                                  

3614 Számviteli ügyintéző

Számviteli ügyintéző

Analitikus könyvelő

Főkönyvi könyvelő

Készlet- és anyagnyilvántartó

3611 Pénzügyi ügyintéző

Pénzügyi ügyintéző

Bérszámfejtő

 Pénztáros

Számlaellenőr

4114 Adatrögzítő, kódoló Adatrögzítő
4121 Könyvelő (analitikus) Analitikus könyvelő
4122 Bérelszámoló Bérelszámoló
4131 Készlet- és anyagnyilvántartó Készlet- és anyagnyilvántartó
1411* Számviteli és pénzügyi tevékenységet folytató egység vezetője Számviteli egység vezetője
2513* Könyvvizsgáló, könyvelő, könyvszakértő Könyvelő
2514* Kontroller Kontroller, belső ellenőr
2521* Szervezetirányítási elemző, szervező Szervezetirányítási vezető

*felsőfokú végzettség megléte esetében.

 

Képzés díja:280 000 Ft helyett 

MOST CSAK 252 000 Ft

 

 

Vizsgadíj:
Záróvizsga: 45 000 Ft 

OKJ modul elfogadtatási lehetőség,

ezáltal csökkenhet a képzési idő és a képzés díja is!

 

Képzés helyszíne: Dunaújvárosi Egyetem- Dunaújváros, Táncsics Mihály u. 1/a

 

Bemeneti feltétel: 

A szakmai előfeltételeket részletesen a szakmai és vizsgakövetelményekben találja.

 

 

A képzési program szakmai követelménymoduljai:

A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

azonosító száma

megnevezése

10773-12

Jogi feladatok a gyakorlatban

10809-12

Gazdasági és vezetési feladatok a gyakorlatban

10774-16

Pénzügyi feladatok ellátása

10775-16

Adózási feladatok ellátása

10808-16

Számviteli feladatok a gyakorlatban

11886-16

Számviteli szervezési feladatok gyakorlata

10789-12

Elemzési - ellenőrzési feladatok ellátása

 

Tervezett kezdési időpont: 2019. október 11.

(15 fő jelentkezése esetén)

Jelentkezési határidő:          2019. október 07.

 

 Érdemes jelentkezni, mert 

  • a jelentkezés nem jár semmilyen fizetési kötelezettséggel,
  • nincs regisztrációs díj,
  • folyamatos tájékoztatást kap a képzéssel kapcsolatban.

 A jelentkezés módja: 

Az aláírt, kitöltött jelentkezési lap továbbításával e-mail-ben a felnottkepzes@ecotechzrt.hu címre.

Lehetőség van postai úton beküldeni a jelentkezési lapot az Ecotech Nonprofit Zrt. 2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/a címre vagy személyesen behozni a Dunaújvárosi Egyetem M épületének első emeleti 117-es irodájába az ügyfélszolgálatunkra.

 

Bővebb tájékoztatásért, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

 

Oktatásszervező: Szakály Tímea

Tel.:06 25/551-125

Mobil:06 30/638-1317

E-mail cím: felnottkepzes@ecotechzrt.hu

 

Felnőttképzési asszisztens: Szűcs Dóra

Tel.:06 25/551-628

Mobil:06 30/375-7211

E-mail cím: felnottkepzes@ecotechzrt.hu

 

 Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:

www.magyarorszag.hu
www.nive.hu

A vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. §-ának (2) bekezdésében meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését végzi, számviteli beszámolót készít.

Ellátja a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó gazdálkodónál mindazokat a feladatokat, amelyek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartoznak.

Kialakítja a számviteli politikát, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszerét, módszerét ideértve a belső információs rendszer kialakítását is.

Ellátja a számlarendhez, a könyvvezetéshez, valamint a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatokat. Biztosítja a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítását, szolgáltatását, az elszámolások, az adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságát a számviteli alapelvek betartásával. Elvégzi a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatokat a gazdálkodó alkalmazottjaként, tagjaként, egyéni vállalkozóként, vagy számviteli szolgáltatást nyújtó társaság tagjaként, illetőleg alkalmazottjaként.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:  

-     közreműködni az összevont (konszolidált) beszámoló összeállításában, a feladatok elvégzéséhez szükséges jogszabályokat alkalmazni

-     a pénzforgalommal összefüggő feladatokat ellátni

-     a befektetési és finanszírozásai pénzügyi döntéseket előkészíteni, lebonyolítani

-     megítélni a vállalkozás pénzügyi helyzetét

-     alkalmazni  az  adójogszabályokat,  összeállítani  az  adóbevallást  és  ellátni  az adóbevalláshoz kapcsolódó adóellenőrzéssel összefüggő feladatokat

-     alkalmazni a számviteli törvény előírásait, összeállítani a vállalkozás számviteli politikáját és az egyéb előírt számviteli szabályzatokat, valamint a vállalkozás számlarendjét

-     a főkönyvi és analitikus nyilvántartásokat vezetni

-     összeállítani a vállalkozás beszámolóját, üzleti jelentését

-     alkalmazni a sajátos értékelési előírásokat

-     kialakítani a vállalkozás költség elszámolási rendszerét

-     ellátni az alapítással, átalakulással, felszámolással és végelszámolással kapcsolatos számviteli feladatokat

-     munkája során használni a számítógépes programcsomagokat

-     közreműködni a főkönyvi és az  analitikus  nyilvántartási  rendszer,  alrendszerek információs rendszerének kialakításában

-     vizsgálni a vállalkozás működését, az ok-okozati összefüggések feltárását

-     elemezni az erőforrásokkal való gazdálkodást

-     részt venni a tulajdonosi és belső ellenőrzési feladatok ellátásban