"Felnőttképzés felsőfokon"

Pedagógiai-és családsegítő munkatárs (OKJ 54 140 02)
(volt Pedagógiai asszisztens)

A képzési program nyilvántartásba vételi száma: E-000349/2014/A008

 A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés

A szakképesítés tanulmányi területe: Általános oktatási ismeretek (140)

A szakképesítés típusa: szakképesítés

Szakmacsoport: Oktatás

 

Képzés teljes időtartama

Elméleti órák száma

Gyakorlati órák száma

960 óra 

576 óra

384 óra

 

 A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:

FEOR száma

FEOR megnevezése

Betölthető munkakörök:

3410

 Oktatási asszisztens

Szaktanár/óvodapedagógus irányítása mellett közreműködik a tanórai, a tanórán és intézményen kívüli, valamint az óvodai  foglalkozások előkészítésében és lebonyolításában.

 

Képzés díja: 429 000 Ft helyett

MOST CSAK 369 000 Ft

 

Részletfizetési lehetőség: 

10 részletben 42 900 Ft/hó helyett

MOST CSAK 33 900 Ft/ hó

Vizsgadíjak:
Záróvizsga: 50 000 Ft 

OKJ modul elfogadtatási lehetőség,

ezáltal csökkenhet a képzési idő és a képzés díja is!

 

Képzés helyszíne: Dunaújvárosi Egyetem- Dunaújváros, Táncsics Mihály u. 1/a

 

Bemeneti feltétel: 

A bemeneti feltételeket a szakmai és vizsgakövetelményekben találja.

 

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

11464–16

Pedagógiai, pszichológiai feladatok

írásbeli

11676–16

Családpedagógiai alapismeretek

írásbeli

11687–16

Program és szabadidő szervezés

írásbeli

11678–16

Kommunikáció és viselkedéskultúra

írásbeli

11688–16

Gondozás és egészségnevelés

írásbeli

11498–12

Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

írásbeli

11499–12

Foglalkoztatás II.

írásbeli

11500–12

Munkahelyi egészség és biztonság

írásbeli

 
 
 

Tervezett kezdési időpont: 2019. december

(15 fő jelentkezése esetén)

Jelentkezési határidő:          2019. november

 

 

 Érdemes jelentkezni, mert 

 • a jelentkezés nem jár semmilyen fizetési kötelezettséggel,
 • nincs regisztrációs díj,
 • folyamatos tájékoztatást kap a képzéssel kapcsolatban. 

 A jelentkezés módja: 

Az aláírt, kitöltött jelentkezési lap továbbításával e-mail-ben a felnottkepzes@ecotechzrt.hu címre.

Lehetőség van postai úton beküldeni a jelentkezési lapot az Ecotech Nonprofit Zrt. 2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/a címre vagy személyesen behozni a Dunaújvárosi Egyetem M épületének első emeleti 117-es irodájába az ügyfélszolgálatunkra.

Bővebb tájékoztatásért, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

 

Oktatásszervező: Szakály Tímea

Tel.:06 25/551-125

Mobil:06 30/638-1317

E-mail cím: felnottkepzes@ecotechzrt.hu

 

Felnőttképzési asszisztens: Szűcs Dóra

Tel.:06 25/551-628

Mobil:06 30/375-7211

E-mail cím: felnottkepzes@ecotechzrt.hu

 

 Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:

www.magyarorszag.hu
www.nive.hu

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

A pedagógiai – és családsegítő munkatárs köznevelési intézményekben foglalkoztatott szakember, aki felsőfokú végzettségű pedagógus irányítása mellett végzi szakirányú munkáját.  A kompetenciahatárokat betartva közreműködik az óvodai tevékenységek, a tanítási órák előkészítésében és lebonyolításában. Tevékenyen részt vesz a gyermek, tanuló higiénés szokásrendszerének kialakításában. Felügyeli, kíséri a gyermeket, tanulót. Részt vesz a gyermekek, tanulók szabadidős tevékenységének szervezésében. Differenciált bánásmódot alkalmaz. Koordinálja a család és az intézmény kapcsolattartását. Különös figyelmet fordít a hátrányos szociokulturális környezetből érkező gyermekre, tanulóra és családjára, valamint figyel a különleges gondozáshoz való jog érvényesülésére. Munkáját a családokkal, más szakemberekkel történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg. 

 

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni
 • köznyelvi és szakmai szöveget írni
 • információk gyűjtésére
 • a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára
 • adekvát kommunikációra
 • konfliktusmegoldásra
 • általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni
 • a szociális problémák felismerésére
 • a szakmai, etikai szabályok betartására, betartatása a szakmai értékek képviseletére
 • módszeres munkavégzésre
 • tevékenységek, tanórák eszközeinek előkészítésére
 • differenciált bánásmód alkalmazására
 • a különleges bánásmódot igénylő gyermek felismerésére
 • rendezvények, programok szervezésére
 • ügyeleti feladatok ellátására
 • pontos, következetes munkára