"Felnőttképzés felsőfokon"

Államháztartási mérlegképes könyvelő (OKJ 55 344 02) 
A képzési program nyilvántartásba vételi száma: E-000349/2014/A029

A szakképesítés szintje:  emeltszintű szakképesítés-ráépülés

A szakképesítés tanulmányi területe: Könyvelés és adózás (344)
A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés

Szakmacsoport: Közgazdaság

 

Képzés teljes időtartama

Elméleti órák száma

Gyakorlati órák száma

320 óra

192 óra

128 óra

 

 

 A szakképesítés-ráépüléssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:

 

FEOR száma

 FEOR megnevezése

 A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)

3614

Számviteli ügyintéző

 Számviteli ügyintéző

Analitikus könyvelő

Főkönyvi könyvelő

 Számviteli előadó

3611

Pénzügyi ügyintéző

 Pénzügyi ügyintéző

Bérszámfejtő

Pénztáros

Számlaellenőr

3652

Adó- és illetékhivatali ügyintéző

 Adóügyintéző

3654

Hatósági engedélyek kiadásával foglalkozó ügyintéző

 Hatósági ügyintéző

4121

Könyvelő (analitikus)

 Analitikus könyvelő

4122

Bérelszámoló

 Bérelszámoló

4131

Készlet- és anyagnyilvántartó

 Készlet- és anyagnyilvántartó

1411*

Számviteli és pénzügyi tevékenységet folytató egység vezetője

 Számviteli egység vezetője

2513*

Könyvvizsgáló, könyvelő, könyvszakértő

 Könyvelő

2514*

Kontroller

 Kontroller, belső ellenőr

2521*

Szervezetirányítási elemző, szervező

 Szervezetirányítási vezető

Képzés díja:350 000 Ft helyett 

MOST CSAK 313 000 Ft

 

Részletfizetési lehetőség: a képzés díját havi egyenlő részletekben is fizetheti, a részletfizetés ütemezése a képzési időtől függ.

 

Vizsgadíj:
Záróvizsga: 45 000 Ft 

OKJ modul elfogadtatási lehetőség,

ezáltal csökkenhet a képzési idő és a képzés díja is!

Az elméleti képzést távoktatási formában támogatjuk.

 

Képzés helyszíne: Dunaújvárosi Egyetem- Dunaújváros, Táncsics Mihály u. 1/a

 

Bemeneti feltétel: 

A bemeneti feltételeket a szakmai és vizsgakövetelményekben találja.

 

 

A képzési program szakmai követelménymoduljai:

 

 

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

10773-12

 Jogi feladatok a gyakorlatban

 szóbeli

10774-12

 Pénzügyi feladatok ellátása

 írásbeli

10775-12

 Adózási feladatok ellátása

 írásbeli

10776-14

 Államháztartási gazdálkodási feladatok ellátása

 írásbeli

10777-14

 Államháztartási számviteli feladatok ellátása

 írásbeli

10778-12

 Államháztartási számviteli szervezési feladatok ellátása

 írásbeli

10779-14

 Államháztartási elemzési - ellenőrzési feladatok ellátása

 gyakorlati

 
 
 

Tervezett kezdési időpont: 2019. december

(15 fő jelentkezése esetén)

Jelentkezési határidő:          2019. november

 

 Érdemes jelentkezni, mert 

 • a jelentkezés nem jár semmilyen fizetési kötelezettséggel,
 • nincs regisztrációs díj,
 • folyamatos tájékoztatást kap a képzéssel kapcsolatban.

 A jelentkezés módja: 

Az aláírt, kitöltött jelentkezési lap továbbításával e-mail-ben a felnottkepzes@ecotechzrt.hu címre.

Lehetőség van postai úton beküldeni a jelentkezési lapot az Ecotech Nonprofit Zrt. 2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/a címre vagy személyesen behozni a Dunaújvárosi Egyetem M épületének első emeleti 117-es irodájába az ügyfélszolgálatunkra.

Bővebb tájékoztatásért, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

 

Oktatásszervező: Szakály Tímea

Tel.:06 25/551-125

Mobil:06 30/638-1317

E-mail cím: felnottkepzes@ecotechzrt.hu

 

Felnőttképzési asszisztens: Szűcs Dóra

Tel.:06 25/551-628

Mobil:06 30/375-7211

E-mail cím: felnottkepzes@ecotechzrt.hu

 

 Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:

www.magyarorszag.hu
www.nive.hu

A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. § (2) bekezdésében, illetve az államháztartási számviteli jogszabályban meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését végzi, költségvetési beszámolót készít.

Ellátja hatálya alá tartozó államháztartás szervezeteinél mindazokat a feladatokat, amelyek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartoznak.

Kialakítja a számviteli politikát, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszerét, módszerét ideértve a belső információs rendszert is.

Ellátja a számlarendhez, a könyvvezetéshez, valamint a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatokat.

Biztosítja a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítását, szolgáltatását, az elszámolások, az adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságát a számviteli alapelvek betartásával. Elvégzi a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatokat az államháztartás szervezetének alkalmazottjaként.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:  

 

 • a számviteli politikát, egyéb gazdálkodási szabályzatokat elkészíteni, aktualizálni, vagy abban közreműködni,
 • a belső számviteli információs rendszert kialakítani, működtetni, továbbfejleszteni, vagy abban közreműködni,
 • a költségvetési tervezési feladatokat ellátni, részletesen megtervezni a költségvetési bevételeket és kiadásokat, meghatározni az eredeti előirányzatot, ellátni a szükségessé váló előirányzatokat, módosításokat, átadásokat,
 • szabályszerűen kialakítani és végrehajtani a kötelezettségvállalást, pénzügyi ellenjegyzést, teljesítés igazolást, érvényesítést, utalványozási folyamatokat,
 • alkalmazni az adójogszabályokat, összeállítani az adóbevallást és ellátni az adóellenőrzéssel összefüggő feladatokat,
 • ellátni a kincstári számlavezetéshez, hitelezéshez, finanszírozáshoz, ellenőrzéshez, információszolgáltatáshoz kapcsolódó feladatokat,
 • elvégezni az államháztartás szervezete tevékenységének ellátása során az adókötelezettséghez kapcsolódó feladatokat,
 • ellátni az EU-s támogatások sikeres igénybevételéhez kapcsolódó számviteli feladatokat,
 • alkalmazni a sajátos értékelési előírásokat,
 • elvégezni az államháztartás alrendszereinek és alapegységeinek féléves és éves beszámolási kötelezettségéhez kapcsolódó feladatokat,
 • végrehajtani az államháztartás szervezete alapításával, átszervezésével, illetve megszüntetésével kapcsolatos feladatokat,
 • ellátni a főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások vezetéséhez kapcsolódó feladatokat,
 • az államháztartás belső kontrollrendszert, a FEUVE rendszert, a belső ellenőrzési rendszert kialakítani, működtetni, továbbfejleszteni, vagy abban közreműködni,
 • a külső ellenőrök tevékenységét segíteni, ahhoz szükséges kapcsolódó dokumentumokat előállítani,
 • ellátni az államháztartás alrendszereihez kapcsolódó általános elemzési feladatokat,
 • az államháztartás szervezete vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetét elemezni és értékelni.